Hvad betyder TFP?

TFP er en forkortelse for “@@@@Time For Print%%%%” og betyder at de forskellige parter i en fotosession arbejder gratis, eller sagt på en anden måde: får noget ud af denne session, som blot ikke er penge. TFP benyttes oftest i indenfor modelfotografering, hvor fotografen og modellen arbejder sammen i nogle timer. Fotografen medbringer udstyr og modellen tøj, makeup, mv. Modellen modtager efter sesionen et aftalt antal billeder, som han/hun kan bruge på deres blog, deres portfolie, Instagram profil, osv. Tilsvarende gælder for fotografen. Rammerne for brug af billederne aftales ofte i en modelkontrakt (se dette link). Såfremt en makeup artist deltager, så kan denne også deltage på TFP basis, og derved selv bruge billederne til sin portfolie. Det kan også være bodypaintere, der ønsker at promovere deres arbejde ved at få nogle billeder til deres portfolie. Mange bloggere indenfor mad, mode, smykker, mv. er begyndt at efterspørge TFP samarbejde, der betyder at fotografen får sit navn eksponeret på bloggerens profil, som “betaling”. Det essentielle i TFP begrebet er, at der ikke er penge imellem de involverede parter. Alle bruger deres tid (Time) og “honoreres” med billeder. Lidt jura i forbindelse med TFP. Foreligger der ikke en skriftlig aftale imellem parterne, så gælder lovens grundlæggende regler om ophavsret, som altid er fotografens. Bruger en model, makeup artist eller blogger billederne især kommercielt, så vil fotografen altid kunne fastholde sit ophavsret (og kræve betaling). Har modellen/bloggeren krediteret fotografen, så har denne handlet i god tro. Altså igen forudsat at der ikke foreligger en skriftlig aftale mellem parterne, der siger anderledes. Mit råd er altid at udarbejde en skriftlig aftale – inden fotosessionen – der bla. fastsætter rammerne for brugen af billederne for de involverede parter. Jeg har udarbejdet en online TFP-model kontakt, som kan benytte af alle, se her: Fortryder du et TFP shoot, og derved ønsker at billederne ikke må offentliggøres, så læs dette indlæg.