Aftalegrundlag: Denne aftale omhandler forholdene vedr. fotograferingen, ophavsretten, brugsretten samt de overordnende og generelle ansvarsforhold for fotografisk materiale som er udarbejdet i samarbejde mellem fotografen og model, for at forebygge tvister og sikre rettighederne for de i samarbejdet involverede parter.
De nedenstående parter er forpligtet til at overholde denne kontrakts ordlyd fuldt ud såsom brugsret, brugsformål samt ophavsretslige forhold og har modtaget en kopi af denne aftale. Ingen af de ovenstående parter kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materiale, dette være grundet tyveri, uretmæssig kopiering, ubevist bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag. Ved hændelse af denne karakter er den forulempede part forpligtet til at informere modparten om det hændte og denne kontrakt vil stadig være gældende for alle parter. Billederne må ikke anvendes til at miskreditere model, makeup artist eller fotograf. Fotografen har ret til et vederlag på kr. 100,- pr. offentliggjorte billede, såfremt modellen tilbagekalder fotografens ret til at offentliggøre billederne. Fotografen er indehaver af ophavsretten af det fotografiske materiale, jf. bl.a. ophavsretslovens §60.

Modellen:
- kan frit bruge billederne til eget brug, egen markedsføring, setcard, porteføljemappe, eget website, blog og internet-profiler.
- billederne skal altid være ledsaget fotografens copyright eller kreditering.

Fotografen:
- kan frit bruge billederne til eget brug, websites, internet-profiler, kritiksider samt til fotografens markedsføring.
- kan frit benyttet til ikke kommercielle artikler, undervisning og fotoudgivelser (som fx blogs).

Billederne:
- må ikke videresælges eller overdrages til 3. part af hverken model eller fotograf uden særskilt skriftlig aftale mellem parterne.
- må ikke anvendes kommercielt (betalings-internetsider, blogs, stock photos, magasiner, bøger, reklamer, etc.) med mindre separat aftale om dette er indgået.
- må ikke anvendes eller udstilles, således at de kan sætte enten model, makeup artist eller fotograf i forbindelse med: sygdom, pornografi, religion, politik samt køns- eller racediskriminerende holdninger.
- må ikke redigeres af modellen eller 3. part uden fotografens skriftlige tilladelse.

- kopi af færdigtredigerede digitale (jpg-) billeder, udvalgt af fotografen, til download via fx. Dropbox®.
- kopi af øvrige digitale billeder i uredigeret, men selekteret form.

Andet:

Ingen involverede parter modtager honorering ved dette shoot.

Underskriver af denne kontrakt har læst og forstået dens indhold.
Modellen erklærer, at vedkommende på ingen måde er blevet chikaneret, forulempet, fotograferet mod sin vilje eller på anden vis har fået sine grænser overskredet i forbindelse med fotograferingen.

Modellen er fyldt 18 år
Ønsker IKKE billederne krediteret/tagget

 

%d bloggers like this: