Modelfotografering: Model aftale – del 5.

Jeg har valgt at gøre dette til et selvstændigt punkt i denne guide om modelfotografering, da dette er en super vigtigt område, både fotografen og for den fotograferede.

I maj 2018 trådte EU-forordningen kendt af mange under forkortelsen GDPR i kraft og dette gav os Persondataforordningen, der i hovedtræk sætter stramme regler omkring beskyttelse af vores privatliv. Disse regler har fået stor betydning for fotografer.

Og det har derfor også fremhævet betydningen af at have en klar (skriftlig) aftale imellem partnerne.

Bruges billederne i en virksomhed på denne hjemmeside, så skal virksomheden have en klar samtykke erklæring for at kunne bruge dem. Og medarbejderen skal kunne trække dette samtykke tilbage (hvorved billederne ikke må benyttes mere).

Jeg har skrevet en længere artikel alene om lovgivningen, der kan relateres til (model-) fotografering. Du kan læse denne artikel her.

Uanset om det er bryllupsfotografering, virksomhedsportrætter, klassebilleder, billeder taget til en blogger/influencers Instagram-profil eller private billede til kæresten, så bør der være indgået en skriftlig aftale. Jeg vil i det følgende bruge begrebet “modelaftale” som en fælles betegnelse for alle former for et samarbejde imellem en fotograf og den fotograferede.

Hvad skal en aftale indeholde:

En modelkontrakt sikrer både fotograf og model for uheldigheder, og fotografen vil opleve, at mange modeller får en anden ro, når fotografen håndterer det professionelt.

En modelkontrakt skal klart definere især disse punkter:

 • må billederne benyttes kommercielt
  • hvis ja, indenfor hvilke rammer?
  • hvis nej, ,hvor må de så bruges (websites (herunder sociale medier), portefolier, blogs, setcard, fotokonkurrencer, mv.)
 • skal modellens-/fotografen krediteres (dvs. deres navn skal oplyses, hvis billederne fx. uploades til en hjemmeside, Facebook, mv. )
 • må billederne/rettighederne overdrages eller videresælges til 3. part.
 • må billederne redigeres af modellen eller 3. part.
 • om fotografen fraskriver sig sine ophavsrettigheder.
 • at fotografen har ret til at opbevare persondata, herunder billederne på ubestemt tid.
 • er det et betalt samarbejde?
  • hvilket honorar er aftalt.
 • navn og kontakt informationer på alle parter i aftalen.
 • en værges underskrift, hvis modellen er under 18 år.
 • dato for aftalens indgåelse.

Aftalen skal underskrives af alle parter og alle skal have en kopi af aftalen.
Husk forældrenes underskrift, såfremt modellen er under 18 år. En myndig veninde kan ikke agere værge uden at denne kan fremlægge skriftligt dokumentation for dette fra den umyndiges forældre.

I dag kan man få model-kontrakt programmer til sin smartphone eller tablet, så man slipper for papirarbejdet. Læs mere om dette på min blog her.
Nederst her er der et link til min gratis online kontrakt, der kan benyttes af modeller og fotografer.


Fotografen ejer billederne!

Den danske lovgivningen gør det ganske klart, at det er fotografen, der ejer rettighederne til billederne. Med mindre skriftligt er aftalt!

Dette kommer ofte bag på mange modeller, men faktisk også influencere, medier, ja sågar TV-2, mv.

Når en influencer benytter billeder, som måske er taget i et samarbejde med en fotograf, så er det fotografen, der ejer billederne, med mindre andet er aftalt. Og dette skal kunne dokumenteres med en klar (skriftlig) aftale.

Flere og flere fotografer bruger i dag konsulenttjenester, der indhenter betaling for uberettiget brug af en fotografens billeder.


Eksempler, hvor der ikke forelå en klar aftale:

Der findes desværre talrige eksempler på, at den ene part har brugt billederne uden for den mundlige aftale. Husk at det er fotografen, der har ophavsrettighederne til billederne!

Det kan være at modellen har brugt billederne til kommercielle formål. Det kan være at bruge dem på en kommerciel Instagram profil, webshop eller betalingsside, så som OnlyFans.

Det kan også være fotografen, der har benyttet billederne på lukkede betalingssider, så som OnlyFans. Fotografen kan også have solgt et godt billede, som skal bruges til en reklame eller indgå i en illustration i en bog eller brochure. Billederne kan være indsendt til en (foto-)konkurrence.

Det kan være makeup-artisten, der overdrager billederne til den producent, der sponserer makeup-artisten med produkter.

For nogle år siden var der en sag, hvor en kvindelige fotograf havde taget en masse nøgen billeder af en masse kvinder. Modellerne var ikke informeret om at billederne skulle indgå i en udstilling på Kongens Nytorv i København.

Jeg har selv oplevet at tage nogle skønne billeder af en person, som jeg benyttede til min portefølje og blog. Jeg havde brugt meget tid under selve shootet, forberedelse og efterredigering af de mange gode billeder, som modellen fik. Efter nogle måneder faldt det modellens nye kæreste for brystet, at alle kunne se disse billeder og krævede derfor at billederne blev fjernet. Her kom den skriftlige aftale i brug og jeg kunne fortsætte med at bruge billederne.


Definition af Private billeder.

Lovgivningen skelner imellem typer af billeder:

 1. billeder taget med ens iPhone og/eller af veninderne og som bliver brugt på sociale medier, især på lukkede profiler.
 2. billeder taget af en “ikke-Ven”, altså fotograf. Uanset om denne er en hobby-fotograf eller om det er sket under et TFP-shoot. Her bliver billederne brugt “kommercielt”, dvs. i fotografens portefolie, udstillingsvindue, ved konkurrencer, mv.

Det vigtige her hvordan billederne benyttes af parterne, især fotografen.


Fotografer, der ikke tilbyder en aftale.

Jeg har hørt forskellige begrundelser for dette:

 • Det er et besværligt papirarbejde at holde styr på aftaler
 • det kan virke forstyrrende på stemningen ved et shoot at tale “jura” og “rammer”
 • det kan begrænse det jeg gerne vil bruge billederne til.

Ingen af disse argumenter holder i min bog:

 1. For det første så skal en fotograf overholde gældende GDPR-lovgivning, da billeder er i kategorien “Personoplysninger af følsom karakter”. Fotografen har desuden navn og kontaktinformationer på personen på billederne og skal derfor drage omsorg for disse data.
 2. Ja, jeg har også oplevet at en model stejler, når denne ser ud lang aftale, der skal underskrives. Hvis modellen ikke er forberedt på dette, så vil denne naturligvis være skeptisk overfor noget, som personen skal skrive under på. Hertil kommer at modellen ikke vil kunne gennemskue om alle de forhold, som skal beskytte modellen, er med i aftalen. (Se nedenfor)
 3. Jeg har oplevet fotografer, der ikke ønskede at blive begrænset i hvad billederne måtte bruges til. Forestil dig at modellen om 10 år går hen og bliver fx. politiker eller ansat i efterretningsvæsnet. Fotografen må ikke kunne bruge billederne på nogen måde, der kan skabe problemer for modellen.

Er fotografen den professionelle i juraens øjne ?

Jeg har ikke kunne finde specifik lovgivning her, men alle de jurister og specialister, som jeg har talt med, mener klart at lovgivningen vil sondre, at hvis du, som fotograf har haft forskellige fotoopgaver med forskellige modeller, så er du den erfarne, der skal drage omsorg for at overholde fx. lovgivningen.


Aftalen skal foreligge INDEN billederne bliver taget.

Du skal, som den fotograferede, vide hvad det er du går ind til inden billederne bliver taget. Rammerne skal være klare imellem fotografen og den fotograferede.

Det kan være svært for den fotograferede (og grænseoverskridende) at kræve ændringer i aftalen på baggrund af de billeder, der ER taget. Lad os antage, at nogle enkelte billeder kan have en erotisk eller blot flirtende karakter, og modellen ønsker ikke at netop disse billeder bliver offentliggjorte af fotografen, så kan der let opstå en uheldig dialog, hvis ikke modellen har mulighed for at gøre dette klart i aftalen.


Fortrykte model-aftaler.

Der florerer en masse aftaler blandt fotografer. Og mange hjemmesider tilbyder at man gratis kan hente en kopi af dem. Desværre har jeg også set eksempler, hvor der er fjernet fx. fotografens ret til at overdrage billederne til 3. part.

Fotografen kan fremsende en kopi af den aftale, som han/hun benytter eller have en kopi på denne hjemmeside. Herved kan modellen gennemlæse aftalen, inden han/hun får den forelagt ved selve shootet.


Benyt min gratis online aftale

Jeg har udarbejdet en modelaftale på baggrund af de forskellige aftaler, som jeg har fundet rundt omkring på nettet. Denne aftale noget mere udførlig end andre.

Klik for at komme til min Online modelaftale.

Den tager naturligvis højde for overstående forhold. Fotografen eller modellen slipper for at have printet papirudgaver ud af en aftale.

Aftalen er fleksibel, dvs. den tager højde for værge, aftale om honorar, kommercielle tilladelser, mm. Den er både på danske og engelsk.

Den kan udfyldes og underskrives direkte på en laptop, en smartphone eller en tablet, og vil med det samme blive sendt i pdf-format til alle parter i aftalen (og ikke andre!).

Aftale kan benyttes gratis af både model, fotograf og makeupartist. Klik på udklippet og test aftalens muligheder og læs aftalens rammer.

Er du interesseret i at få din egen version af denne online-aftale, så læs her.