• Kompositionsreglerne: brug linierne i billedet.

    Jeg faldt over en spændende artikel på Digital Photography School om styrken ved at bruge linierne i billedet til at styrke billedets komposition. Herover er et af mine egne billeder, hvor jeg bruger denne kompositionsregel. Prøv at ligge mærke til…