Den vigtigste kompositions regel: Det Gyldne Snit –

Det Gyldne Snit er en af de grundlæggende kompositionsregler.

De gamle malere så som Rafael og Micheangelo, mesterede denne regel. Reglen udspringer af praksis, og kan bedst illustreres ved at fornemme det selv. Hvis eller rettere når du ført forstår reglen og mærker efter inden i dig selv, så vil du fremover selv tilstræbe at tage billeder med denne kompositions regel i baghovedet…og voilá: bedre billeder.

Men teknikken går ud på at billedet deles op i 9 felter, hvor rammen omkring det midterste felt kan kaldes “det gyldne snit”.
Bemærk at flere nyere kameraer giver mulighed for at indsætte dette “trådnet” i søgeren.

Men forsøg nu med nedenstående billeder at se hvordan det samme motiv giver sig ud, når personerne i midten flyttes rundt i billedet ud til det Gyldne Snits ramme.

Lille kamera tip

Bemærk: ønsker du at tage et billede, hvor hovedmotivet er placeret f.eks. til højre, så vær opmærksom på at nogle kameraer kun har autofokus i midten af søgeren. Kameraet vil derfor fokusere på det i centeret, og hovedmotivet bliver uklart. Løsningen er at dreje kameraet så centeret i søgeren peger på hovedmotivet. Pres nu udløseknappen halvt ned. Kameraet fokuserer og “låser” indstillingerne. Et lille bib lyder normalt. Drej nu kameraet, så hovedmotivet kommer ud til højre og tryk udløseren helt i bund, så billedet skydes.

Portrætter